Maas Huidtherapie – Zoetermeer

Privacy beleid

We behouden ons het recht om deze privacyverklaring op elk gewenst moment te wijzigen. Als we wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring, stellen we de nieuwe versie en eerdere versies beschikbaar op https://www.maashuidtherapie.nl/privacybeleid/, zodat je kunt zien wanneer welke wijzigingen zijn aangebracht.

1. MAAS HUIDTHERAPIE

Maas Huidtherapie is een huidtherapeutische praktijk dat zich richt op huidverbetering. Bij Maas Huidtherapie werken gediplomeerde huidtherapeuten die de erkende opleiding Huidtherapie hebben gestudeerd en afgerond. Tevens zijn deze huidtherapeuten AGB-geregistreerd, KP-geregistreerd en zijn zij lig van de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten.

2. PRIVACY & CONTACT

Wij doen er alles aan om de privacy van de cliënt te respecteren en de vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens te behouden. We verwerken bewust zo min mogelijk gegevens van de cliënt en hebben diverse beveiligingsmaatregelen genomen.

Deze privacyverklaring geldt als een cliënt contact met ons opneemt en/of cliënt bij ons wordt.

In deze verklaring wordt per situatie weergegeven welke gegevens we verzamelen en voor welk(e) doel(en), hoe lang wij de gegevens bewaren en welke beveiligingsmaatregelen wij hebben genomen. Ook kun is beschreven wat jouw rechten zijn en welke acties ondernomen kunnen worden.

De cliënt dient deze privacyverklaring goed door te lezen. Heb je vragen? Neem dan gerust contact met ons op via info@maashuidtherapie.nl.

 

3. PERSOONLIJKE GEGEVENS BEZOEKER/PATIËNT

Maas Huidtherapie hecht veel waarde aan privacy. Daarom spannen wij ons in om bij het gebruik van onze diensten de privacy zo goed mogelijk te waarborgen. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Ook geven wij informatie over de juridische grond op basis waarvan wij de gegevens verzamelen en vertellen wij hoe lang wij deze bewaren.

 

4. WEBSITEBEZOEK

4.1 Webhosting Analytics

Onze webhosting provider verzamelen geanonimiseerde geanalyseerde data. Deze data betreft het meten en registreren van het aantal bezoekers die in een bepaald tijdsbestek op onze website komen.

4.2 Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Maas Huidtherapie bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Maas Huidtherapie te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Maas Huidtherapie heeft hier geen invloed op. Maas Huidtherapie heeft Google geen toestemming gegeven om via Maas Huidtherapie verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

 

5. JOUW PERSOONLIJKE GEGEVENS

5.1 Toestemming en onze wettelijke verplichting

Voor wij overgaan tot het opslaan van persoonlijke gegevens, wordt altijd om toestemming gevraagd. Daarnaast zijn wij wettelijk verplicht om een behoorlijke administratie bij te houden. Persoonlijke gegevens hebben wij nodig, zodat een correcte factuur kan worden opgemaakt en de organisatie kan voldoen aan de wettelijke administratieplicht.

5.2 Hoe lang bewaren persoonlijke gegevens?

Persoonlijke gegevens worden minimaal 15 jaar bewaard, en facturen met persoonlijke gegevens worden minimaal zeven jaar bewaard. Dit is wettelijk bepaald en is onderdeel van onze wettelijke bewaarplicht.

5.3 Contactopname met Maas Huidtherapie

Indien de cliënt contact met ons opneemt, via de mail of telefoon, dan zullen wij de voor- en achternaam, e-mailadres en/of telefoonnummer vastleggen. Indien de cliënt een afspraak bij ons wilt maken, hebben wij aanvullende informatie nodig, zoals informatie over medische geschiedenis en het huidige medicijngebruik. Hier zullen de cliënt, tijdens de contactopname, naar vragen. De cliënt is uiteraard niet verplicht om deze informatie met ons te delen.

5.4 Waarom wij deze gegevens verzamelen

Wij verzamelen deze gegevens om een afspraak in te kunnen plannen in onze klant-software Salonized.

5.5 Toestemming vastlegging persoonlijke gegevens

Wij vragen altijd van tevoren om toestemming voordat wij overgaan tot het opslaan van cliëntgegevens.

5.6 Bewaartermijn persoonlijke gegevens

Wij bewaren de gegevens zo lang als nodig is voor de plaatsing. Zodra een afspraak is ingepland en de cliënt onder behandeling is, worden de gegevens genoteerd in ons dossier en worden deze gegevens minimaal 15 jaar bewaard.

 

6. BEHANDELOVEREENKOMST

Voordat de cliënt bij ons een behandeling ondergaat, vragen wij om een zogenoemde ‘Informed Consent’ te tekenen. Dit is een behandelovereenkomst, waarbij wij de cliënt op de hoogte brengen van enkele belangrijke zaken aangaande de behandeling. Wij voeren middels deze overeenkomst een dubbele check uit om zeker te weten dat belangrijke zaken aangaande de gezondheid van de cliënt worden gecommuniceerd en het dient er tevens voor om vast te stellen of de cliënt de noodzaak van de aangevraagde behandeling goed heeft overwogen. In deze behandelingsovereenkomst worden voornaam, achternaam, de betreffende behandeling en de handtekening van de cliënt handtekening verwerkt.

6.1 Waarom wij deze gegevens verzamelen

Maas Huidtherapie heeft op grond van de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst artikel 440 lid 1 de toestemming van de cliënt nodig om de behandeling te kunnen uitvoeren. Zonder registratie van deze toestemming kan de toestemming niet worden aangetoond. Vandaar dat eerst een behandelovereenkomst (Informed Consent) moet worden ondertekend, alvorens wij tot de behandeling overgaan.

6.2 Bewaartermijn gegevens behandelovereenkomst

De gegevens in de behandelingsovereenkomst worden opgeslagen zo lang als nodig is voor de betreffende behandeling.

 

7. VERWIJSBRIEF

In sommige gevallen heeft de cliënt voor de behandeling een recente verwijsbrief van de huisarts nodig. Hier zullen wij de cliënt, indien nodig, naar vragen. De informatie in deze verwijsbrief bevat informatie over de medische geschiedenis en huidige klachten van de cliënt. Wij bewaren deze gegevens samen met de NAW-gegevens, geboortedatum en aankoopgeschiedenis van medische producten van de cliënt.

7.1 Waarom wij deze verwijsgegevens verzamelen

Wij kunnen helaas niet tot een behandeling overgaan zonder verstrekking van medische gegevens. Deze gegevens hebben wij nodig, zodat er kan worden bepaald welke behandeling het meest geschikt is voor de hulpvraag van de cliënt. Deze informatie moet eerst door een deskundige (de huisarts/dermatoloog) worden vastgesteld en vervolgens aan ons worden doorgegeven. Daarnaast hebben wij NAW- en medische gegevens van de cliënt nodig, zodat wij de behandeling vergoed kunnen krijgen bij de zorgverzekeraar.

7.2 Toestemming en wettelijke verplichting

Wij vragen altijd toestemming voor het mogen inkijken en bewaren van de verwijsbrief. Pas nadat de cliënt schriftelijk of mondeling toestemming heeft gegeven, gaan wij over tot het kopiëren en het bewaren ervan. Daarnaast zijn wij, als zorgverlener, wettelijk verplicht om aan de zorgverzekeraar te kunnen aantonen dat wij de zorg mogen verlenen en dat het door ons gedeclareerde bedrag juist is. Voor deze controle hebben wij de medische gegevens van de cliënt nodig en geven wij deze, indien nodig, door aan de zorgverzekeraar.

7.3 Bewaartermijn verwijsgegevens

Vanwege de wettelijke verplichting om bepaalde informatie aan de zorgverzekeraar te kunnen verstrekken, kunnen wij de kopie van de verwijsbrief niet meteen vernietigen. Deze wordt opgeslagen, zodat wij ons aan de verantwoordingsplicht kunnen houden.

7.4 Behandelingen zonder vereiste verwijsbrief

Ook in gevallen waar geen verwijsbrief noodzakelijk is, bewaren wij cliëntgegevens. Het gaat hier om NAW-gegevens, geboortedatum, medische gegevens en aankoopgeschiedenis van medische producten.

7.5 Waarom wij deze gegevens verzamelen

Deze gegevens verzamelen wij, ter identificatie van de cliënt en om een behandelprognose te maken. Daarnaast vergemakkelijkt dit de eventuele communicatie met zorgverzekeraars, artsen en andere medische specialisten.

7.6 Bewaartermijn gegevens patiëntendossier

De gegevens worden opgeslagen in een elektronisch patiëntendossier, zolang wij deze nodig hebben voor de behandeling. Wij zijn wettelijk (WBGO) verplicht een cliëntdossier 15 jaar te bewaren. Wij maken gebruiken van het elektronisch patiëntendossier Salonized. Lees hier het privacy beleid van Salonized: https://www.salonized.com/nl/privacy-statement

 

8. ONLINE HUIDTHERAPEUTISCH ADVIES

8.1 Over online huidtherapeutisch advies

Cliënten kunnen bij ons ook terecht voor een vrijblijvend online huidadvies. Hierbij wordt online een huidanalyse verricht. Tijdens deze online huidanalyse vragen wij je digitaal om meer informatie over de medische geschiedenis, huidig medicijngebruik en een foto van de plek waar je graag een advies over wilt.

8.2 Waarom wij deze gegevens verzamelen voor online huidtherapeutisch advies

Wij verzamelen deze gegevens, zodat wij de cliënt op een snelle manier kunnen helpen aan een kort, maar krachtig huidadvies. Zonder deze gegevens zijn wij niet goed in staat om een goed beeld te vormen van de huidaandoening en kunnen wij niet het persoonlijk advies geven dat de cliënt op weg helpt naar een beter huidresultaat.

8.3 Toestemming online huidtherapeutisch advies

Wij vragen toestemming aan de cliënt voor het gebruik van deze gegevens. Pas nadat de cliënt hiervoor (digitaal) toestemming heeft gegeven, gaan wij over tot het online huidadvies of intakegesprek.

8.4 Bewaartermijn gegevens online huidtherapeutisch advies?

Indien (digitaal) toestemming is gegeven door de cliënt, kunnen NAW-gegevens, foto’s van de cliënt, en het geleverde huidtherapeutisch advies worden opgeslagen in de Salonized-software. Hierin worden de gegevens versleuteld en minimaal 15 jaar bewaard voor eventuele toekomstige behandelingen van de cliënt.

 

9. RECHTEN VAN DE CLIËNT

De cliënt mag altijd inzage krijgen in zijn/haar persoonlijke gegevens. Deze mogen te alle tijden aangepast, verwijderd of overgedragen worden. Wil een cliënt daar gebruik van maken? Dan kan de cliënt een mail sturen naar info@maashuidtherapie.nl waarin hij/zij duidelijk het verzoek beschrijft. We controleren dan eerst of het verzoek echt van de cliënt komt door een identiteitscheck uit te voeren en nemen de aanvraag vervolgens zo spoedig mogelijk in behandeling.

 

10. AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS

Natuurlijk helpen wij cliënten graag verder indien zij klachten hebben over de verwerking van persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving hebben cliënten ook het recht om een klacht in te dienen.

Scroll naar boven
Chat openen
Stel hier jouw vraag aan Maas Huidtherapie!